Treking Krupa

Treking Krupa vas vodi kroz spektakularni kanjon, magično zelenilo prirode i netaknutu tišinu. Rijeke Zrmanja i Krupa stoljećima su klesale spektakularan kanjon i stvorile magične vodopade te se, zahvaljujući